Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou faceryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

Solo admitimos palabras que nun teñan xa recoyidas nestas recopilacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente as que vamos publicando.

Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dun comentario a unha entrada concreta, ou a este correo:
currosenriquez.castellano@gmail.com

¡SALVEMOS EL GALEGO-ASTURIANO!
venres, 3 de xullo de 2015

CASTEYANIAR

                                  


v.tr. Falar casteyano [unha persona que ten como lingua materna el galego-asturiano].

Con este mesmo significao temos tamén el espresión cortar el casteyano.

   Ex: "Desque veu d'Oviedo..., ¡mira cómo corta el casteyano!"

  Normalmente, tanto el verbo casteyaniar como el espresión cortar el casteyano tein un matiz irónico ou despectivo, pra señalar qu'a persona que fala en casteyano quer aparentar unha finura que nun ten. Muitas veces queda implícito el complemento directo ("el casteyano"), namáis representado por el pronome personal átono lo:

      Ex.:      Igual pensas qu'es miyor que nosoutras porque lo cortas... //  Esa é d'as que lo cortan.


                                   


[Dou as gracias a Iván de Cazarón pol verbo casteyaniar y a Xosé Miguel Suárez "Tapia" porque me fixo decatarme de qu'a espresión "cortar el casteyano" inda nun taba recoyida en ningún sito. Muitas gracias tamén polos sous constantes comentarios, aportacióis y interesantes informacióis filolóxicas y de toda clas.]

Ningún comentario:

Publicar un comentario