Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

xoves, 8 de maio de 2014

RAIGÓN

s.m. Peleyo levantao alredor das uñas dos dedos da mao, qu'aveza ser doloroso. SIN. respigo, padrastro.


mércores, 7 de maio de 2014

BOLICHE


s.m. Volta, paseo curtio.  SIN. Bolichada.

Ex.: Vou dar un boliche mentres nun acaban de salir da misa.


ENXUITO, -A


El adxetivo enxuito ('seco') aparece nel refrán:

          Nun se piyas truitas a bragas enxuitas.

que, evidentemente, quer dicir que nun se consiguen as cousas se ún nun se molesta, arriesga ou sacrifica algo pra conseguilas.


[Este ditame, inda mui vivo entre os falantes de gallego-asturiano, nun aparece en ningún dos tres vocabularios que tomamos como referencia pra incorporar palabras a este blog; pero sí aparece recoyido en Fdez Vior (1997) como exemplo de adxetivo funcionando como modificador ou adyacente al sustantivo: A bragas enxuitas nun se còyen truitas. Tamén aparece en Acevedo y Fdez. (1932) con esta variante: Nun se piyan truitas a bragas enxuitas. Y a bragas moyadas, poucas y malas.]
BAXAMAR


Cua palabra baxamar úsase esta espresión d'orixe marineira:

                      Á baxamar todo aparece.

Quer dicir que condo as circunstancias deixan de ser favorables, aparecen todos os inconvenientes que antias taban ocultos. Úsase especialmente pra referirse á veyez das personas.

Ex.:  Ta malo del corazón y ten muito azúcar y el colesterol alto... Con lo bon deportista qu'era y lo sano que parecía... Pero ten muitos anos y xa se sabe que á baxamar todo aparece.

Dios nos libre lo que presumía  condo tía aberto el negocio y agora resulta que debe unha chía de cuartos y nun sei qué problemas ten pendentes en Madrid... Á baxamar todo aparece.