Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

venres, 3 de xullo de 2015

CASTEYANIAR

                                  


v.tr. Falar casteyano [unha persona que ten como lingua materna el galego-asturiano].

Con este mesmo significao temos tamén el espresión cortar el casteyano.

   Ex: "Desque veu d'Oviedo..., ¡mira cómo corta el casteyano!"

  Normalmente, tanto el verbo casteyaniar como el espresión cortar el casteyano tein un matiz irónico ou despectivo, pra señalar qu'a persona que fala en casteyano quer aparentar unha finura que nun ten. Muitas veces queda implícito el complemento directo ("el casteyano"), namáis representado por el pronome personal átono lo:

      Ex.:      Igual pensas qu'es miyor que nosoutras porque lo cortas... //  Esa é d'as que lo cortan.


                                   


[Dou as gracias a Iván de Cazarón pol verbo casteyaniar y a Xosé Miguel Suárez "Tapia" porque me fixo decatarme de qu'a espresión "cortar el casteyano" inda nun taba recoyida en ningún sito. Muitas gracias tamén polos sous constantes comentarios, aportacióis y interesantes informacióis filolóxicas y de toda clas.]

mércores, 1 de xullo de 2015

ALÍ


                            Alí enriba nun sei únde
                  había nun sei qué santo
                  que rezándoye nun sei qué
                  ganábase nun sei cuánto.


  Esta copla recítaseye a alguén que ta tentando contar algo peró nun se ye entende miga, porque nun conoce os datos esenciales pra darye sentido y  que os interlocutores podan comprender el conto.

    Ex.:  -¿Qué che dixo Pepe del asunto da fiya?
           - Dixo que inda tía que ir a Xixón ou non sei a únde, a levarye as invitacióis ou a lista de regalos ou... qué sei eu...
           - Ai, ho, alí arriba nun sei únde...



É normal deixar a copla sin acabar, como pasa con muitos ditames.



PARENTE


El  espresión
               "parente pola mao esquerda"

úsase pra indicar qu'unha persona ten vínculo de sangre con outra, peró por vía ilexítima, querse dicir,  fóra dos matrimonios legalmente establecidos.


Ex.:   -Nun lo critiques tanto, que nun sei se sabes que sodes parentes.
         -¿Cómo parentes? Nunca lo soupen.
         -Pos si, ho, parentes pola mao esquerda, peró parentes...


É esquivalente al espresión:

        "parentes por detrás del Igresia"  (ou  "da Iglesia")
       

  Tamén ta relacionada cua espresión "parentes ventureiros".