Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

luns, 2 de novembro de 2015

DENTE


Cua palabra dente recoyemos dúas espresióis:

            1. retorcer el dente 

significa: 'tar rabioso, anoxao por algo sen dicir ás claras el motivo, senón rumiándolo pra ún con resqueimor ou relatando pol baxo'.

      Exs.: -¿Qué che dixo el home d'ir mañá a Ribadeo?
              - Decir nun me dixo nada, peró quedóu retorcendo el dente. //
         
          Nun ye debéu gustar nada al tío el asunto da boda. Ben sei que retorcéu muitísimo el dente.


                       

       2. [ser] de dente revirao

Significa 'ser retorcido, mui repunante y nun tar nunca conforme con nada'.

   Ex.: A ver cómo repartides esa herencia. Tede cuidao con X., que xa sabedes qu'é de dente revirao y vos mete nun pleito por un peleyo de castaña.


OREYÁN, -Á


                      


adx. Cuas oreyas grandes y desapegadas da cabeza.   [AF. oreyudo]