Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

mércores, 12 de febreiro de 2014

BÉTIGOSs. m. pl.  Tarecos. Trastes ou ferramentas que s'utilizan pra fer un labor.

   Ex.: "Os tendeiros iban recoyendo os sous bétigos"[Tanto a palabra como el exemplo son unha aportación del escritor y académico tapiego Manuel García Galano. Mandámosye dende a Salvadeira un saludo cariñoso y el noso agradecemento.]


domingo, 9 de febreiro de 2014

AFEITAR


v.tr. Deixar [a alguén] sin cuartos, por cobrarye demasiao por un producto ou servicio, por ganáryelos xugando, por sacáryelos con engaños...

   Ex.: "¡Vaya precio que ten el calzao. Fun comprar us zapatos y afeitáronme ben! // "Xogamos al tute y perdemos todas as partidas. ¡Afeitáronnos como ta mandao!"
[NOTA: Gracias a Iván de Cazarón por renembrarnos esta segunda acepción y proporcionarnos os exemplos. N'A Salvadeira hai outra entrada prá palabra "afeitar" col signifcao de "amañar as redes".


luns, 3 de febreiro de 2014

MARMOLEIRO, -A


s. m. y f. Persona que ten por oficio trabayar el mármol.

FEL


s.f. Bilis, sustancia amarga que segrega el fégado.

   Ex.: Lava ben el pescao, que a pescadeira sempre mo deixa chen de fel.


GAYÁNs.m. (Labrus bimaculatus). Pescao de tamaño pequeno (máx. 30 cm), de boca puntiaguda y de color tirante a colorao con manchas azuladas.

   Ex.: Ponme un kilo de xulias y unha docía de gayáis.


ROLOs. m. Onda qu'envolve antias de romper.

   Ex.: ¿Cómo t'achegas tanto al mar con este temporal? ¿Nun ves que vai vir un rolo que te vai levar?