Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

martes, 8 de decembro de 2015

ESTUDIAR


Ademáis das acepcióis comúis col casteyano, en gallego-asturiano el verbo estudiar tamén ten unha acepción transitiva:


v.tr.: Pagarye os estudios [a alguén]. Ex.:  Os meus padres fixeron muitísimo sacrificio: estudiáronnos a todos y daquela tíamos qu'ir a Uviedo, qu'aquí nun había instituto. // ¿Por qué pensas qu'é abogao? Estudióulo un señor de Madrid que vía todos os veraos y que s'encariñóu lamar con él. Se non, ¿d'unde iban sacar pa estudialo?domingo, 6 de decembro de 2015

AXUXAR  v.tr. Botar [a unha persona ou animal] del sito movendo as maos varias veces hacía fóra y fendo el sonido "xxxxxxxx...." ou pronunciando a voz "xo".  Ex.: Sempre qu'entramos nosoutros, ponse a axuxar al gato. Nun sei se irá con segundas. [AF.: estornar, escorrentar, escorrer].  2. Agobiar a unha persona pra que marche.   Ex.: Xa me vou, nía, nun fai falta que m'axuxes. 

Col verbo axuxar esiste tamén a espresión: "axúxala, madre", que s'utiliza condo se ye fain festas a un crianzo.      -¡Axúxala, madre!