Este blog pretende contribuír a salvar palabras de noso que teñan a punto de morrer porque a xente nova nun las conoce ou cuase nun las usa.

Agradecemos a colaboración de todos. Podedes aportar palabras novas, comentar as esistentes ou feryes correccióis. Tamén podedes amecer datos interesantes sobre as palabras que recoyamos: exemplos d'uso, acepcióis diferentes, comentarios sobre a construcción gramatical ou cualquera outra cousa que vos pareza relevante.

El blog recoye namáis palabras que nun teñan xa incluidas nestas publicacióis:

- Suárez Fdez., X. M. (1996): Vocabulario de Mántaras (Tapia).
- Díaz López, J. & M. García Galano (1996): Vocabulario d'A Roda.
- Fernández Vior, J. A. (1998): Vocabulario da Veiga.
- Álvarez Lebredo, M. C. (2003): "Pequena contribución léxica al galego asturiano".

Ás publicacióis anteriores amecemos dende el ano 2022, el Diccionario do Galego de Asturias, de Carlos Varela Aenlle, publicado pola Universidá de Vigo, unha obra ben completa que contén léxico de cuase todos os vocabularios que se foron editando na nosa zona d'Entrambasauguas, ademáis de datos recoyidos pol autor nunha investigación mui rigorosa y exhaustiva. Esta incorporación supón qu'a partir d'agora nun aparecerán na Salvadeira palabras ou espresióis contidas en Varela (2021), peró nun eliminamos as entradas que se foron publicando en anos anteriores á aparición desa obra.

Nel índiz alfabético d'etiquetas podedes topar fácilmente todo el material que vamos publicando. Amáis de palabras, recoyemos ditames y espresióis. Podedes enviar as vosas contribucióis por medio dos comentarios.

xoves, 9 de novembro de 2023

SOLETA


 s. m. 1. Peza interior del calzado, coa forma del pé, na que se pousa a planta. 2. fig. Muyer descarada ou desvergonzada.  

   ESPRESIÓN. Duro/dura como a soleta. Mui dura [unha cousa, especialmente un alimento dos que se preparan en raxas ou rabuadas, como a carne ou el pescado].

Exs.:   Has a fritir menos os filetes, que che quedaron duros como a soleta.  //

             - ¿Pos nun ques empanada?

             - Non, ¿cóntos días ten? ¡Ta como a soleta!
[A segunda acepción ta recoyida nel diccionario de Varela Aenlle como propia de Castropol, peró tamén s'usaba en Tapia. Esta acepción figurada ("caradura", "descarada)" é común col casteyano y tamén la recoye el diccionario da RAE].

          


           

            

    


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario